Elnyert pályázatok

 
 
Pályázó neve: Sonkád Községi Önkormányzat
Konzorciumi tag: Csaholc Község Önkormányzata
Projekt címe: Sonkád település közösségi életének fejlesztése
Projekt kódja: TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00012
 
Támogatás összege: 99.688.495
Ebből,a konzorciumi partner támogatási összege (Ft): 33.085.458
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.07.01.
A projekt fizikai befejezése: 2023.09.30.
 
 
Sonkád Községi Önkormányzat és Csaholc Község Önkormányzata konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését. Ezen cél elérése érdekében pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projekt „Sonkád település közösségi életének fejlesztése” címmel támogatásban részesült.
 
A projekt célterülete Sonkád és Csaholc községek egész területe. A projekt céljai:
- a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok megvalósítása,
- a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki tartozzon valahová, legyen esélye- lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre,
- erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon,
- a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában,
- a meglevő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat hozzanak a település, a települési közösségek életében.
 
A projekt célcsoportjai:
- helyi lakosok, közösségek,
- aktív, a település kulturális életének javításáért, a közösség építéséért tenni kívánó lakosság, önkéntesek,
- a település hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportjai. nők, idősek, nagycsaládosok, pályakezdő fiatalok, fogyatékkal élők, szegénységben élők, alacsony iskolai végzettségűek, kisebbségi etnikumok tagjai.
 
A projekt keretében megvalósult rendezvényekről a fotókat IDE kattintva, vagy a galériában tekintheti meg!